Nieuwste bericht boven, oudste onder.

Weernieuws 2009

Weerstation De Arend volgt voor u in deze rubriek de meest recente onderzoeken en vult deze aan met uitzonderlijke eigen meetgegevens.

  • Verandert het klimaat?

  • Wordt de (mogelijke) verandering veroorzaakt door de mens?

  • Is de mens op (mogelijke) veranderingen voorbereid?

Vragen waar ik antwoorden op probeer te vinden.
Vooralsnog lijkt het erop dat de aarde versneld opwarmt, al dan niet mede veroorzaakt door de mens.

Jos Werkhoven, Weerstation De Arend

Indien u van mening bent dat een onderzoek hier vermelding behoeft, neemt u dan a.u.b. contact op met Weerstation@DeArend.nl


Deze pagina heeft slechts nieuws van 2009. De volgende jaren zijn voor het klimaatnieuws nog immer actueel: 2003 - 2004 - 2005 - 2006 -2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014

 

21-03-2009

De klimaatoorlog is al begonnen

Weerstation De Arend besteedt in het klimaatnieuws niet slechts aandacht aan de natuurlijke aspecten van het klimaat. De klimaatverandering heeft ook flinke sociale gevolgen. Eerder nieuws bewees dat al (zie 'China vocht als het koud werd')

Harald Welzer, Hoogleraar sociale psychologie aan de particuliere universiteit van Witten/Herdecke in Duitsland, gaf onlangs in Nederland een lezing. Het NRC-Handelsblad publiceerde daarvan een verkorte versie.

07-03-2009

Sleutelen aan de aarde

Sleutelen aan de aarde: wolken zaaien, zwaveldioxide verstuiven of een enorm zonnescherm maken. Grootse plannen om het broeikaseffect te beteugelen zijn voor het eerst vergeleken.

Tim Lenton, hoogleraar aardwetenschappen aan de Universiteit van East Anglia in Norwich en zijn studente Naomi Vaughan rekenen in de studie voor dat de meeste plannen niet werken. Het enthousiasme van voorstanders heeft geleid tot overdreven claims over de effectiviteit van sommige voorstellen, schrijven zij.

22/22-01-2009

Ook Zuidpool is snel warmer geworden

Het Zuidpoolgebied is de afgelopen vijftig jaar wel degelijk warmer geworden. De opwarming lag zelfs boven het mondiaal gemiddelde. Dit blijkt uit een nieuwe bewerking van oude meetgegevens.

De opwarming is in lijn met de theorie van het broeikaseffect. Tot dusver werd Antarctica beschouwd als een gebied dat zich, enigszins raadselachtig, aan de mondiale opwarming onttrok.


20-01-2009

Minder mist en nevel in afgelopen dertig jaar

Het aantal dagen met mist en nevel is de afgelopen dertig jaar sterk afgenomen in Europa. Een belangrijke oorzaak is het schoner worden van de lucht sinds de jaren tachtig.
Deze afname van mist heeft mogelijk een kleine maar meetbare bijdrage geleverd aan de opwarming in Europa.