Nieuwste bericht boven, oudste onder.

Weernieuws 2008

Weerstation De Arend volgt voor u in deze rubriek de meest recente onderzoeken en vult deze aan met uitzonderlijke eigen meetgegevens.

  • Verandert het klimaat?

  • Wordt de (mogelijke) verandering veroorzaakt door de mens?

  • Is de mens op (mogelijke) veranderingen voorbereid?

Vragen waar ik antwoorden op probeer te vinden.
Vooralsnog lijkt het erop dat de aarde versneld opwarmt, al dan niet mede veroorzaakt door de mens.

Jos Werkhoven, Weerstation De Arend

Indien u van mening bent dat een onderzoek hier vermelding behoeft, neemt u dan a.u.b. contact op met Weerstation@DeArend.nl


Deze pagina heeft slechts nieuws van 2008. De volgende jaren zijn voor het klimaatnieuws nog immer actueel: 2003 - 2004 - 2005 - 2006 -2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014

 

31-12-2008

Weer een warm jaar erbij; 2008 twaalfde warme jaar op rij

Ondanks het soms koudere weer is ook 2008 een warm jaar geworden. Het jaar komt op de negende plaats van de warmste jaren in ruim een eeuw. Bovendien was dit jaar natter maar ook zonniger dan normaal. December was niet eerder zo zonnig en de koudste sinds 1996.


16-12-2008

Wereldgemiddeld temperatuur van 2008 opnieuw in top tien

De gestage stijging van de wereldtemperatuur is ook dit jaar doorgegaan. Het afgelopen jaar was met een afwijking van ongeveer 0,31 graden boven het langjarig gemiddelde een van de tien warmste van de meetreeks van ruim anderhalve eeuw.


06-12-2008

De vergeten negentiende-eeuwse kennis over het zwaartekrachteffect van landijs op het zeeniveau is ineens weer helemaal actueel.

Soms verschijnt er wel heel opmerkelijk klimaat-nieuws.
Karel Knip publiceerde in NRC Handelsblad van 6 december 2008 een opmerkelijk artikel over 'vergeten' kennis. Zelfs onze gerespecteerde KNMI-wetenschappers waren verrast. Inmiddels zijn hun zeespiegelberekeningen flink aangepast.


16-10-2008

"Klimaatopwarming maakt voorbereiding in Nederland urgent", aldus Pier Vellinga bij zijn oratie.

De noodzaak voor Nederland om zich voor te bereiden op klimaatverandering is urgent. Dat vergt een sterke sturing door de overheid, zowel bij de overgang naar een klimaatneutrale energievoorziening, als ook bij de bescherming tegen hoogwater. Het gaat daarbij om keuzes die voor de komende honderden jaren de leefbaarheid van Nederland bepalen. Niet zozeer hogere als wel brede, overstroombare maar doorbraakvrije dijken kunnen de basis vormen voor een veilig Nederland voor generaties.

Dat zegt prof.dr.ir. Pier Vellinga op 16 oktober bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Klimaatverandering, water en veiligheid aan Wageningen Universiteit.


31-08-2008

IJs gesmolten: Noordpool voor het eerst omvaarbaar

Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid is het mogelijk om met een schip helemaal rond de Noordpool te varen. Er is zoveel ijs gesmolten boven en rond de Noordelijke IJszee dat de noordoostelijke en de noordwestelijke doorvaart voor het eerst in zeker 125 duizend jaar allebei tegelijk bevaarbaar zijn.
31-07-2008 en 16 augustus 2008

Nederland sneller warmer

De gemiddelde temperatuur stijgt in Nederland ruim twee keer sneller dan wereldwijd. Dat is de belangrijkste conclusie van het klimaatrapport dat het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) vanmiddag heeft gepresenteerd.

Karel Knip, redacteur van NRC-Handelsblad, schreef twee weken later in de editie van 16 augustus 2008 het artikel 'Klimaatmodel gaat nat, rekenmodel kan regenval niet voorspellen'.


08-07-2008

Meer dan veertig graden in Nederland

 

Extreem hoge temperaturen stijgen sneller dan het gemiddelde. De kans is groot dat ons land aan het eind van deze eeuw (tussen 2090 en 2100) dagen meemaakt waarop de temperatuur tot ruim boven de 40 graden stijgt, zo'n acht graden meer dan de records van nu. 


04-07-2008

Gletsjer glijdt trager

De Groenlandse ijskap smelt al jaren. En de gletsjers over land kunnen heel snel afglijden naar lager gelegen gebieden, waar het warmer is en ze eerder smelten. Maar Utrechtse onderzoekers ontdekten dat ondanks het snel versmelten van ijs, de ijsgang als geheel is vertraagd.


20-05-2008

Cycloongevaar neemt af door opwarming

Het aantal tropische cyclonen boven Caribisch gebied zal onder invloed van het broeikaseffect eerder afnemen dan toenemen. Ook zullen waarschijnlijk minder cyclonen dan vroeger de Amerikaanse kust treffen.