Drukgebied

positie van kern lagedrukgebied
en centrum hogedrukgebied

Koufront
punten geven bewegingsrichting aan.
Dichte symbolen: aan de grond.
Open symbolen: in de hogere luchtlagen.

Warmtefront bolletjes geven bewegingsrichting aan.
Dichte symbolen: aan de grond.
Open symbolen: in de hogere luchtlagen.

Occlusie
symbolen geven bewegingsrichting aan.
Dichte symbolen: aan de grond.
Open symbolen: in de hogere luchtlagen.

Trog

(verschillende tekenwijzen)

verwachting 12.00 uur UTC

verwachting 24.00 uur UTC

verwachting 36.00 uur UTC

verwachting 60.00 uur UTC