De grastemperatuur


Interessant voor schaatsers, boeren en tuinders.


Sinds 6 mei 2004 meet Weerstation De Arend ook de 'grastemperatuur'.
De grastemperatuur is de temperatuur welke gemeten wordt op 10 cm hoogte boven kortgeknipt gras. De temperatuur welke we in de weerberichten tegenkomen, wordt standaard in de wereld gemeten op 150 cm hoogte boven kortgeknipt gras.

foto: de opstelling van de grasthermometer op Weerstation De Arend. De thermometer zit onder de stralingsplaat.

Als schaats- en weerliefhebber is er een grote nieuwsgierigheid naar de verschillen van de temperatuur op bodemniveau (10 cm) en leefniveau (150 cm). Deze verschillen kunnen erg groot zijn.
Bij daglicht warmt de zon eerst de aarde op; de aarde verwarmt daarna de lucht. 's Nachts is de situatie omgekeerd: de aarde verliest door uitstraling eerder zijn warmte dan de lucht. Met andere woorden: onder normale omstandigheden is de bodemtemperatuur overdag hoger dan de luchttemperatuur, 's nachts is de bodemtemperatuur lager dan de luchttemperatuur.
Deze verschillen kunnen interessant zijn voor boeren en tuinders: zaaien bij bepaalde temperaturen en het eventueel beregenen bij nachtvorst. Voor natuurijsschaatsers is het interessant om te weten hoe hard het 's nachts aan de grond heeft gevroren.

Dat de temperatuurverschillen tussen de luchtlagen op 10 cm en 150 cm erg groot kunnen zijn, laat onderstaande grafiek zien van de eerste metingen van Weerstation De Arend. De dag en nacht waren er gunstig voor: overdag zon (goede opwarming aarde); 's nachts een heldere hemel (meer uitstraling van de aarde dan bij bewolkte hemel).
De rode lijn = standaardtemperatuur op 150 cm hoogte
De groene lijn = grastemperatuur op 10 cm hoogte.

Weerstation De Arend is lid van en volgt de richtlijnen van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie. Over de grasthermometer schrijven zij het volgende:

Grasminimumthermometer
illustratie en tekst van: VWKweb


Hiervoor dient een zgn. grasminimumthermometer. Dit is een minimumthermometer (gelijk aan de in de weerhut opgestelde minimumthermometer) die op precies 10 cm boven kortgeknipt gras onder een witte afdekplaat wordt opgesteld. Voor de juiste grasminimumtemperatuur is de afdekplaat verplicht. Deze grasminimumthermometer wordt vrij opgesteld van obstakels (twee keer zo ver van obstakels als de hoogte van die obstakels), doch hooguit 5 meter vanaf de weerhut. Anders is er geen relatie tussen de huttemperatuur en het grasminimum.
N.B.: weerstation De Arend maakt geen gebruik van een grasminimumthermometer; er wordt niet slechts een minimum gemeten. De grasthermometer van De Arend meet continue en legt dit ieder half uur vast.

Onderstaand vindt u links de laatste recente meting van de grastemperatuur; rechts vindt u een overzicht van de metingen van de afgelopen 24 uur.

Kortenhoef, 6 mei 2004
Jos Werkhoven, Weerstation De Arend